Wydarzenie - koncerty

ptaszyn probaFotos z póby do koncertu:
Na zdjęciu Jan Ptaszyn Wróblewski, Andrzej Jagodziński, Henryk Miskiewicz, Henryk Majewski, Adam Cegielski

Zobacz impresje jazzowe